Company
Home > Company > Contact Us

Main Office) 489-6 Galhyeon
2-dong Eunpyeong-gu
Seoul Korea

Factory) 493-6 Gasan-dong
Geumcheon-gu
Seoul Korea
Tel +82.2.389.2556,
+82.2.383.3021
Fax : +82.2.389.1903
Email: Sejinmax@hitel.net